Zneškodňovanie odpadov

 

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov na území okresu

Povolenie na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Prevádzkový poriadok na zber odpadu

Povolenie na prepravu nebezpečných odpadov

Cennik za zabezpečenie zhodnotenia , zneškodnenia odpadov

Cenník čistenie olejov prístrojom KLEENTEK

 

Poruchová linka:+ 421 911 404026