Plyn

 

Povolenie na predmet podnikania : plynárenstvo

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia

Dodávka plynu:

Cena za dodávku plynu pre chránených odberateľov

Cena za dodávku plynu pre odberateľov nad 100 000 kW podľa

cenníka spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Cena za dodávku plynu kategórie veľkoodber - cena dohodou

Obchodne podmienky pre male podniky

 

Distribúcia plynu:

Prevadzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu

Cena za prístup do distribučnej siete a distribuciu plynu

Technické podmienky prístupu, pripojenia Distribučnej siete.

Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti zemného plynu

Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu

Śtandarty kvality SKDoP36303666

Śtandarty kvality SKDiP36303666

Vzor žiadosti o realizáciu pripojenia a montaž meradla plynu

Vzor žiadosti o skúšobnú prevádzku

Zmluva o pripojeni k LDS plynu - vzor

Zmluva o pristupe do distribucnej siete a distribucii plynu

Zmluva o zdruzenej dodavke plynu

 

Poruchová linka:+ 421 911 404026