Telekomunikácie

 

 

Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb

Všeobecné podmienky poskytovania verejnej telefónnej služby

 

Poruchová linka: + 421 911 404026