Teplo

 

Povolenie na predmet podnikania : výroba tepla, rozvod tepla

Vymedzené územie

Ceny za dodávku tepla

Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti tepla

Žiadosť o prístup do distribučnej siete tepla

Štandarty kvality T16

 

Poruchová linka:+ 421 911 404026