O nás

 

Predmet činnosti spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., so sídlom v Starej Turej je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť v priemyselnom areáli na Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, v Starej Turej.

CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. zabezpečuje služby: