Voda

 

Rozhodnutie a cennik URSO

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod

Žiadosť o zmenu odberateľa

Štandarty kvality V17

Štandarty kvality K17

 

Poruchová linka: + 421 911 404026