Elektrina

 

Povolenie na predmet podnikania:elektroenergetika

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia

Dodávka elektriny:

1.) Cena pre malé podniky(do30 000kWh)

2.) Odberatelia nad 30 000kWh - cena dohodou

 

Distribúcia elektriny:

Fotovoltaika

Prevadzkový poriadok miestnej distribučnéj sústavy

Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny

Tarif za systémové služby

Štandarty kvality SKDoE36303666

Štandarty kvality SKDiE36303666

Technické podmienky prístupu, pripojenia a prevádzkovania Distribučnej sústavy.

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcií elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti elektriny

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchová linka:+ 421 911 404026